Zakład produkcyjny

Projekty  koncepcyjno-technologiczne  wraz z niezbędną dokumentacją potrzebną do uzgodnień  z rzeczoznawcą Sanepidu.

Projekt koncepcyjno-technologiczny zawiera koncepcje bryły budynku oraz poszczególnych kondygnacji z podziałem na funkcjonalne części np. produkcyjną, pakownię, magazynową, laboratoryjną, administracyjną, socjalną. 

Poszczególne kondygnacje zawierają zaprojektowane pomieszczenia wraz z rozmieszczeniem wyposażenia technologicznego i pomocniczego.

W projekcie zawarty jest także funkcjonalny opis zakładu, lista wyposażenia z zapotrzebowaniem na media, rysunki z przepływem materiału, personelu, strefy czystości.